Finansowanie – Dotacje

Dotacje

Wspieramy w pozyskaniu dotacji dla naszych Klientów

FINANSOWANIE

Dotacje

FINANSOWANIE

KREDYTY

FINANSOWANIE

LEASING

Doświadczenie

Wiemy gdzie ubiegać się o dotację

Od kilkunastu lat specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji dla naszych klientów. Poniżej przedstawiamy zasady i wymogi formalne. Skomplikowane? Spokojnie, odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i przeprowadzimy Cię przez cały proces pozyskania dotacji.

Najczęściej wybieranymi formami finansowania są: dotacje realizowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚ i GW).

Dajemy możliwości,
rozwiązujemy problemy

ale przede wszystkim dostarczamy innowacyjne rozwiązania z zakresu OZE.

15 lat doświadczenia na rynku nauczyło nas jak pracować z gospodarstwem domowym, a jak z biznesem. To czyni nas jednym z liderów rynku nagrodzonych Diamentem Forbesa.

Skontaktuj się z nami i zapytaj z jakiej dotacji możesz skorzystać.

Finansowanie – Dotacje

Program dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz mikroinstalacji fotowoltaicznych z urządzeniami dodatkowymi, takimi jak:

- pompa ciepła;
- magazyn energii elektrycznej;
- magazyn ciepła;
- system zarządzania energią HEMS/EMS;
- kolektory słoneczne c.w.u..

Jesteś zainteresowany dotacją? Wskażemy właściwą drogę i przygotujemy za Ciebie komplet dokumentów.

Program Mój Prąd 5.0 kierowany jest do osób fizycznych (prosumentów), które wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby i posiadają kompleksową umowę z OSD.

Wnioski na dotację „Mój Prąd” można składać od 22.04.2023. Budżet programu to 955 000 tyś zł.

Wysokość dofinansowania zależy od liczby wybranych elementów inwestycji i wzrosła w tym roku aż  do 58 000 zł (50% kosztów kwalifikowalnych):

1. Mikroinstalacja fotowoltaiczna: 6 000,00 zł (tylko grupa 1 i 2 Wnioskodawców);

2. Mikroinstalacja fotowoltaiczna + urządzenie dodatkowe:

a) 7 000,00 zł (grupa 1 i 2 Wnioskodawców);
b) 3 000,00 zł (grupa 3 Wnioskodawców).

3. Urządzenia dodatkowe:
 a) Magazyn ciepła/urządzenie grzewcze:
     1) Magazyn ciepła: 5 000,00 zł;
    2) Gruntowe pompy ciepła – pompy ciepła grunt/woda, woda/woda:      28 500,00 zł;
    3) Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej: 19 400,00 zł;
     4) Pompa ciepła powietrze/woda: 12 600,00 zł;
     5) Pompy ciepła typu powietrze/powietrze: 4 400,00 zł
 b) Magazyn energii elektrycznej: 16 000,00 zł
 c) System zarządzania energią HEMS/EMS: 3 000,00 zł
 d) Kolektory słoneczne c. w. u.: 3 500,00 zł

Wnioskodawcy uprawnieni do ubiegania się o dotację, zostali podzieli na 3 grupy:
   1. Grantobiorcy (Wnioskodawcy) rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-billing, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej,

   2. Grantobiorcy (Wnioskodawcy) rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing,

   3. Grantobiorcy (Wnioskodawcy) rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej m.in. z programu „Mój Prąd”, pod warunkiem, że:

a) mikroinstalacja fotowoltaiczna, na którą otrzymano już dofinansowanie została przyłączona i zapłacona w okresie kwalifikowalności kosztów, czyli od 01.01.2020 r.;
b) zmieniono system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej na tzw. net-billing – obowiązujący od dnia 01.04.2022 r., zgodnie z ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii;
c) do dofinansowania zostanie zgłoszone dodatkowe urządzenie z zakresu urządzeń wskazanych w programie „Mój Prąd”.

Tak samo jak w poprzednich edycjach wsparcie można uzyskać dopiero po zrealizowaniu inwestycji związanej z zakupem i odbiorem instalacji fotowoltaicznej. Więc nie czekaj tylko działaj! Dowiedz się więcej kontaktując się z nami poprzez formularz kontaktowy lub dzwoniąc pod numer 535 102 121.

Finansowanie – Dotacje
Finansowanie – Dotacje
Finansowanie – Dotacje
Finansowanie – Dotacje

Program Moje Ciepło jest odpowiedzią na aktualne potrzeby indywidualnych inwestorów (osób fizycznych), którzy starają się myśleć przyszłościowo zarówno pod kątem ekologii jak i ekonomii.

Zechęcamy do zapoznania się ze szczegółami dotacji

Program ten jest odpowiedzią na aktualne potrzeby inwestorów indywidualnych, stawowi wsparcie dla zakupu  i montażu pomp ciepła dla nowych budynków jednorodzinnych. Współfinansowanie są inwestycje polegające na zakupie i montażu nowych pomp ciepła (powietrznych i gruntowych) wykorzystywanych do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. Nabór wniosków ruszył z dniem 29.04.2022 i trwa do 31.12.2026 lub do wyczerpania dedykowanej puli środków. Warto zaznaczyć że jest to pierwszy program który oferuje wsparcie  dla nowych budynków które nie otrzymały jeszcze pozwolenia na użytkowanie. 

Poprawa jakości powierza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Wiesz już wszystko? Możemy Ci pomóc, przejść z Tobą przez formalności.

Program ten zakłada termomodernizację budynków jednorodzinnych oraz wymianę starych pieców i kotłów na paliwo stałe, co przełoży się na rzeczywiste oszczędności finansowe, jak również przyniesie korzystny efekt ekologiczny, dzięki ograniczeniu emisji pyłów, gazów cieplarnianych i innych substancji.

Pomoc finansowa udzielana jest w formie dopłaty lub niskooprocentowanej pożyczki. Nabór wniosków prowadzony będzie w trybie ciągłym do 30 czerwca 2027 roku, czyli wnioski będą oceniane na bieżąco. Wnioski będą przyjmowane i rozpatrywane przez właściwe terytorialnie Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Program kierowany jest do właścicieli domów jednorodzinnych oraz do osób, które posiadają zgodę na budowę budynku jednorodzinnego.

Finansowanie – Dotacje
Finansowanie – Dotacje
Finansowanie – Dotacje
Finansowanie – Dotacje

Z programu może skorzystać:

1. Rolnik osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz osoba prawna, która w ramach działalności rolniczej prowadzonej przez okres co najmniej 12 miesięcy, prowadzi: - gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, położone w ramach zabudowy zagrodowej w rozumieniu przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych lub -dział specjalny produkcji rolnej.
2. Spółdzielnia energetyczna lub jej członek.
3. Powstająca spółdzielnia energetyczna – spółdzielnia lub spółdzielnia rolników, której przedmiotem działalności jest wytwarzanie energii elektrycznej lub biogazu, lub ciepła, w instalacjach odnawialnego źródła energii i równoważenie zapotrzebowania energii elektrycznej lub biogazu, lub ciepła, wyłącznie na potrzeby własne spółdzielni energetycznej i jej członków, która zamierza ubiegać się o umieszczenie jej danych jako spółdzielni energetycznej w wykazie spółdzielni energetycznych prowadzonym przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Masz dodatkowe pytania? Chcesz złożyć wniosek? Skontaktuj się z nami.

Rolnik, który skorzysta z programu, będzie mógł dofinansować:

– instalacje fotowoltaiczne i instalacje wiatrowe o mocy powyżej 50 kW nie większej niż 1 MW
– elektrownie wodne i biogazownie rolnicze o mocy powyżej 10 kW nie większej niż 1 MW
– magazyn energii pod warunkiem zintegrowania ze źródłem realizowanym w ramach inwestycji


Istniejąca spółdzielnia energetyczna lub jej członek lub powstająca spółdzielnia energetyczna, którzy skorzystają z programu, będą mogli dofinansować:
– instalacje fotowoltaiczne, instalacje wiatrowe, elektrownie wodne i biogazownie o mocy powyżej 10 kW nie większej niż 10 MW
– magazyn energii pod warunkiem zintegrowania ze źródłem realizowanym w ramach inwestycji jw.

CHCESZ UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI?

ZAPYTAJ O OFERTĘ