Finansowanie – Dotacje

Dotacje

Wspieramy w pozyskaniu dotacji dla naszych Klientów

FINANSOWANIE

Dotacje

FINANSOWANIE

KREDYTY

FINANSOWANIE

LEASING

Doświadczenie

Wiemy gdzie ubiegać się o dotację

Od kilkunastu lat specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji dla naszych klientów. Poniżej przedstawiamy zasady i wymogi formalne. Skomplikowane? Spokojnie, odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i przeprowadzimy Cię przez cały proces pozyskania dotacji.

Najczęściej wybieranymi formami finansowania są: dotacje realizowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚ i GW).

Dajemy możliwości,
rozwiązujemy problemy

ale przede wszystkim dostarczamy innowacyjne rozwiązania z zakresu OZE.

15 lat doświadczenia na rynku nauczyło nas jak pracować z gospodarstwem domowym, a jak z biznesem. To czyni nas jednym z liderów rynku nagrodzonych Diamentem Forbesa.

Skontaktuj się z nami i zapytaj z jakiej dotacji możesz skorzystać.

Finansowanie – Dotacje

Program dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych

Jesteś zainteresowany dotacją? Wskażemy właściwą drogę i przygotujemy za Ciebie komplet dokumentów.

Program Mój Prąd 4.0 kierowany jest do osób fizycznych (prosumentów), które wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby i posiadają kompleksową umowę z OSD.

Wnioski na dotację „Mój Prąd” można składać od 15.04.2022  lub do wyczerpania puli 321 mln zł.

Wysokość dofinansowania zależy od liczby wybranych elementów inwestycji i wzrosła w tym roku aż  do 20 500 zł.

Tak samo jak w poprzednich edycjach wsparcie można uzyskać dopiero po zrealizowaniu inwestycji związanej z zakupem i odbiorem instalacji fotowoltaicznej. Więc nie czekaj tylko działaj! Dowiedz się więcej kontaktując się z nami poprzez formularz kontaktowy lub dzwoniąc pod numer 535 102 121.

Finansowanie – Dotacje
Finansowanie – Dotacje
Finansowanie – Dotacje
Finansowanie – Dotacje

Program Moje Ciepło jest odpowiedzią na aktualne potrzeby indywidualnych inwestorów (osób fizycznych), którzy starają się myśleć przyszłościowo zarówno pod kątem ekologii jak i ekonomii.

Zechęcamy do zapoznania się ze szczegółami dotacji

Program ten jest odpowiedzią na aktualne potrzeby inwestorów indywidualnych, stawowi wsparcie dla zakupu  i montażu pomp ciepła dla nowych budynków jednorodzinnych. Współfinansowanie są inwestycje polegające na zakupie i montażu nowych pomp ciepła (powietrznych i gruntowych) wykorzystywanych do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. Nabór wniosków ruszył z dniem 29.04.2022 i trwa do 31.12.2026 lub do wyczerpania dedykowanej puli środków. Warto zaznaczyć że jest to pierwszy program który oferuje wsparcie  dla nowych budynków które nie otrzymały jeszcze pozwolenia na użytkowanie. 

Poprawa jakości powierza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Wiesz już wszystko? Możemy Ci pomóc, przejść z Tobą przez formalności.

Program ten zakłada termomodernizację budynków jednorodzinnych oraz wymianę starych pieców i kotłów na paliwo stałe, co przełoży się na rzeczywiste oszczędności finansowe, jak również przyniesie korzystny efekt ekologiczny, dzięki ograniczeniu emisji pyłów, gazów cieplarnianych i innych substancji.

Pomoc finansowa udzielana jest w formie dopłaty lub niskooprocentowanej pożyczki. Nabór wniosków prowadzony będzie w trybie ciągłym do 30 czerwca 2027 roku, czyli wnioski będą oceniane na bieżąco. Wnioski będą przyjmowane i rozpatrywane przez właściwe terytorialnie Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Program kierowany jest do właścicieli domów jednorodzinnych oraz do osób, które posiadają zgodę na budowę budynku jednorodzinnego.

Finansowanie – Dotacje
Finansowanie – Dotacje
Finansowanie – Dotacje
Finansowanie – Dotacje

Program dedykowany jest dla osoby fizycznej będącej właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadzącej osobiście gospodarstwo.

Masz dodatkowe pytania? Chcesz złożyć wniosek? Skontaktuj się z nami.

Program ten zakłada możliwość ubiegania się o dotacje i pożyczki na inwestycje służące budowaniu tak zwanej samodzielności energetycznej na obszarach wiejskich. Agro energia wiąże się z jednym z najważniejszych obecnie tematów – poprawa jakości powietrza i klimatu

Pomoc finansowa udzielana jest dotacji, która może pokryć maksymalnie 40% kosztów kwalifikowanych. Drugą formą jest pożyczka, która może pokryć nawet 100% kosztów kwalifikowanych i wynosić od 100 tyś. do 2 mln złotych. Realizacja programu przewidziana jest na lata 2019-2025.

Program kierowany jest do rolników. 

CHCESZ UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI?

ZAPYTAJ O OFERTĘ