Jak zacząć budowę farmy fotowoltaicznej?

Jak zacząć budowę farmy fotowoltaicznej?

Farma fotowoltaiczna to bardzo przyszłościowy pomysł na inwestycję. Rola odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym rośnie, podobnie jak stawki za sprzedawanie prądu pozyskiwanego z OZE. Zastanawiasz się nad budową farmy fotowoltaicznej i sprzedażą energii? Jeśli tak, dowiedz się najpierw, z czym wiąże się rozpoczęcie takiego przedsięwzięcia od strony formalnej i technicznej.

Co to jest farma fotowoltaiczna?

Fotowoltaiczna farma działa na podobnej zasadzie jak przydomowa mikroinstalacja PV. Powstaje przy wykorzystaniu paneli słonecznych oraz inwerterów, a jej zadaniem jest produkcja energii elektrycznej. Są jednak znaczące różnice między instalacją dla domu a farmą.

Farmy fotowoltaiczne:

 • produkują znacznie większą ilość energii elektrycznej, ponieważ mają wyższą moc – zazwyczaj od kilkudziesięciu kWp aż po kilka MWp,
 • są budowane na gruncie, a nie na dachu budynku,
 • zajmują znacznie większą powierzchnię – przykładowo na farmę fotowoltaiczną o mocy 1 MW potrzeba ok. 1,5 ha niezacienionego terenu,
 • powstają w celu sprzedaży energii, jak i jej wykorzystania na cele własne.

Właśnie z tych powodów budowa farmy fotowoltaicznej wiąże się ze znacznie większą ilością formalności, których musi dopełnić inwestor.

Czego potrzeba do założenia farmy PV?

W Twoich planach jest farma fotowoltaiczna ? Jak zacząć, żeby przejść od etapu koncepcji do uruchomienia instalacji w możliwie najkrótszym czasie? Przed Tobą wiele obowiązków do dopełnienia – głównie od strony formalnej. Zobacz, jak taka inwestycja wygląda od podstaw.

Wybór gruntu na montaż paneli fotowoltaicznych

Panele fotowoltaiczne nie mogą stanąć w przypadkowym miejscu. Wybierając grunt, na którym powstanie elektrownia, musisz zwrócić uwagę na kilka kluczowych kwestii. Są to:

 • brak zacienienia – jest istotny z technicznego punktu widzenia, ponieważ fotowoltaika pracuje dobrze wyłącznie wtedy, gdy promienie słoneczne mogą przez cały dzień doświetlać panele,
 • typ działki – farma fotowoltaiczna może powstać wyłącznie na gruncie IV klasy lub gorszym,
 • zapisy w miejskim planie zagospodarowania przestrzennego – najczęściej, jeśli co do danego gruntu istnieje MPZP, występują ograniczenia co do budowy elektrowni. Dlatego najwięcej farm fotowoltaicznych powstaje na obszarach nieobjętych takim planem,
 • dostęp terenu do drogi publicznej oraz warunki techniczne do wpięcia do sieci energetycznej – najczęściej konieczny jest dostęp do sieci średniego napięcia.

Pozwolenie na budowę

Gdy znajdzie się już optymalny teren na zbudowanie farmy fotowoltaicznej, trzeba wystąpić o przyznanie pozwolenia na budowę tej instalacji. Wniosek należy złożyć w starostwie powiatowym. Przygotowanie wniosku wymaga skompletowanie takich dokumentów jak:

 • projekt koncepcyjny budowy farmy fotowoltaicznej,
 • decyzja środowiskowa – jest wymagana wówczas, gdy obszar przeznaczony na farmę jest większy niż 1 ha,
 • warunki przyłączenia do sieci – są wydawane przez dystrybutora w ciągu 150 dni od złożenia wniosku.

Wniosek o przyznanie koncesji

W sytuacji, gdy starostwo powiatowe nie wyrazi sprzeciwu wobec powstania farmy PV na terenie nieruchomości, można zwrócić się o koncesję na wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych. Wydaje ją Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE). To ona stanowi tytuł prawny do tego, aby później sprzedawać energię elektryczną.

Z uwagi na to, że w Polsce nadal nie spełniono minimalnego progu co do poziomu energii wytwarzanej z OZE, uzyskanie koncesji nie jest wyjątkowo trudne. Uwaga! O jej przyznanie należy wystąpić przed fizycznym rozpoczęciem inwestycji. Prace budowlane można rozpocząć dopiero po otrzymaniu promesy jej wydania – a zatem obietnicy, że kiedy farma powstanie i przejdzie odbiór techniczny, będzie ją można uruchomić.

Budowa instalacji

Po otrzymaniu pozwolenia na budowę oraz promesy na koncesję z URE można rozpocząć stawianie samej instalacji do wytwarzania prądu. Kolejne kroki, jakie wykonują instalatorzy to:

 • montaż konstrukcji, na których zostaną umieszczone moduły,
 • montaż paneli pod odpowiednim kątem,
 • montaż inwerterów – elektrownie mogą pracować w oparciu o inwerter centralny lub stringi podpięte do falowników,
 • montaż i podłączenie stacji transformatorowej.

Odbiór, uzyskanie koncesji i sprzedaż prądu

Kiedy system PV będzie już gotowy do pobierania energii ze Słońca, nastąpi odbiór techniczny obiektu, a URE wyda koncesję. Do obowiązków inwestora na tym etapie należy również rejestracja na Towarowej Giełdzie Energii i może on już sprzedawać prąd w wybranym przez siebie systemie.

Zbuduj farmę fotowoltaiczną z ekspertami – FlexiPower Group

Inwestycja w farmę fotowoltaiczną to rozwiązanie, które może przynieść zwrot na poziomie 9% w skali roku lub więcej – zwłaszcza, jeśli na jej uruchomienie dodatkowo uzyska się dofinansowanie. Chcesz wejść na tę niszę rynkową? Podejmij współpracę z ekspertami, których pomoc pozwoli Ci na szybkie uruchomienie produkcji prądu.

Potrzebujesz kompleksowego wsparcia od projektu, przez uzyskanie warunków przyłączenia, pozwoleń i decyzji, aż po zbudowanie i uruchomienie elektrowni? Zgłoś się do nas i dowiedz więcej!

  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

  Lubimy wspierać Klientów w realizacji projektów związanych z branżą OZE. Napisz nam, w jaki sposób możemy pomóc.

  Skontaktuj się z nami tak, jak ci wygodnie – zadzwoń, wyślij wiadomość e-mail lub wypełnij formularz kontaktowy. Odpowiemy najszybciej, jak to możliwe.

  Kalkulator fotowoltaiczny Kalkulator pompy ciepła
  To top