Mój Prąd 2022 – kiedy nabór wniosków?

Mój Prąd to najpopularniejszy program dofinansowania fotowoltaiki, który w poprzednich edycjach cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Dlatego też osoby, które dopiero planują inwestycję w panele fotowoltaiczne, z niecierpliwością czekają na jego kolejną odsłonę. Wyczekiwany Mój Prąd 2022 powoli nabiera kształtu – ma ruszyć jeszcze w I kwartale tego roku. Dowiedz się, jak będzie wyglądał program i kiedy będzie prowadzony nabór wniosków.

Program Mój Prąd – najważniejsze informacje

Czym jest program Mój Prąd? To rodzaj wsparcia rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce, zaproponowany jako uzupełnienie dla programu Czyste Powietrze. W poprzednich latach skupiał się przede wszystkim na promowaniu i finansowaniu inwestycji w przydomowe mikroinstalacje fotowoltaiczne. Bezzwrotne dotacje (w wysokości 5000 zł w 2020 i 3000 zł w 2021 roku) przyciągały wielu. Wnioski napływały szerokim strumieniem, a program zwykle kończył się przed czasem ze względu na wyczerpanie środków.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska podaje, że w dotychczasowych edycjach programu Mój Prąd wpłynęło aż 444 tysiące wniosków. Wypłacono już ponad 270 tys. dotacji na łączną kwotę ponad 1,3 mld zł. Szacuje się, że dzięki temu emisja dwutlenku węgla w Polsce zmalała aż o 1,25 t, a moc fotowoltaiki zwiększyła się o 2,5 GW. Projekt przyczynił się też do rozwoju całego sektora fotowoltaicznego w Polsce i do wypromowania tej technologii wśród użytkowników indywidualnych. Poprzednie edycje programu z całą pewnością przyczyniły się do tego, że obecnie aż 3/4 instalacji fotowoltaicznych w Polsce to tzw. mikroinstalacje. Z badań wynika również, że co drugi inwestor właśnie ze względu na dofinansowanie paneli PV zdecydował się na ich montaż.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać z programu Mój Prąd? Jest on skierowany do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby, mających umowę kompleksową z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej (zakładem energetycznym) regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. Dotację można pozyskać na gotową instalację fotowoltaiczną, planowaną inwestycję lub jej rozbudowę.

Zasady programu Mój Prąd 4.0

Zasady przyznawania dotacji w każdej edycji są nieco inne. Program Mój Prąd 4.0, który ma zostać uruchomiony w 2022 roku, również będzie się różnił od poprzedników. Nie wszystkie zasady są jeszcze znane – ustalenia odnośnie oficjalnego kształtu programu są jeszcze w toku. Wiadomo już jednak mniej więcej, czego mogą się spodziewać inwestorzy chcący skorzystać z dotacji w ramach programu Mój Prąd 2022.

Na pewno nie zmieni się jego przeznaczenie – nadal będzie kierowany do osób fizycznych. Uzyskanie dofinansowania w nowej edycji programu będzie też możliwe na mikroinstalacje dla gospodarstwa domowego o mocy od 2 kW do 10 kW.

Różnice między programami Mój Prąd 3.0 a Mój Prąd 4.0

Jakie konkretnie zmiany mogą się pojawić w tym roku? Wiele wskazuje na to, że czwarta edycja programu przyniesie jego rozszerzenie. Z dotacji będzie można skorzystać nie tylko w związku z montażem instalacji fotowoltaicznej, ale również kupując inne urządzenia i systemy związane z gospodarowaniem energią (np. magazyny energii). To ważny krok w obliczu zmian prawnych, które mają zlikwidować dotychczasowe przywileje dla prosumentów na rzecz nieco mniej korzystnego sposobu rozliczania nadwyżek wyprodukowanego prądu.

Podsumowując, w ramach programu Mój Prąd 4.0 planowane jest wprowadzenie dotacji na:

 • magazyny energii, ciepła, chłodu,
 • ładowarki do samochodów elektrycznych,
 • systemy zarządzania energią.

Oczywiście dofinansowanie fotowoltaiki niezmiennie pozostaje koronnym punktem programu. Co więcej, o pozyskanie funduszy będą mogły się ubiegać także osoby, które korzystały z poprzednich edycji programu Mój Prąd oraz programu Czyste Powietrze.

Ile wyniesie dofinansowanie w programie Mój Prąd 4.0?

W nowej edycji programu nie planuje się zmiany wysokości dofinansowania. Jest ono przewidziane na 3000 zł – tak jak w 2021 roku – i dotyczy wsparcia na zakup i budowę instalacji fotowoltaicznej. Całościowy budżet programu Mój Prąd 2022 jest planowany na aż 1 mld zł (dotychczasowe trzy edycje pochłonęły 1,8 mld zł). Oczywiście wszystkie fundusze nadal będą przyznawane w formie bezzwrotnych dotacji.

Kto może liczyć na maksymalne dofinansowanie?

Wysokość dotacji w programie Mój Prąd 4.0 będzie można zwiększyć dzięki dodatkowym inwestycjom. Jeśli prosument zdecyduje się zakupić dodatkowo wymienione wyżej magazyny energii, ładowarki do samochodów elektrycznych albo systemy zarządzania energią, kwota dofinansowania będzie wyższa i wyniesie najprawdopodobniej 5000 zł. To umożliwi większej liczbie Polaków skorzystanie z opcji magazynowania energii. Może ono przynieść wiele korzyści szczególnie tym inwestorom, którzy zamontują fotowoltaikę po wejściu nowego systemu rozliczania prosumentów.

Dlaczego inwestycja w magazyn energii będzie dodatkowo premiowana?

Rozszerzenie programu Mój Prąd 4.0 o dotacje na magazyny energii ma bezpośredni związek z wprowadzanymi w tym roku zmianami w prawie, które dotkną prosumentów. Do tej pory nadwyżki energii wprowadzane do sieci elektroenergetycznej były rozliczane według prostego i bardzo korzystnego systemu opustów – za każdą 1 kWh można było odebrać w ciągu roku 0,7 lub 0,8 kWh energii (w zależności od wielkości instalacji). Nowi prosumenci, którzy zainstalują fotowoltaikę po 1 kwietnia 2022, nie będą już mogli skorzystać z tej możliwości. W zamian będą mogli stosować net-billing, czyli rozliczanie z uwzględnieniem wartości rynkowej energii elektrycznej. W praktyce oznacza to sprzedaż nadwyżek, co finansowo jest mniej opłacalne.

Szacuje się, że nowy system rozliczania nadwyżek energii wydłuży czas zwrotu nakładów na inwestycję w fotowoltaikę nawet o 50-80%. Zmiany są jednak konieczne ze względu na znaczenie, jakie ma zachowanie stabilności sieci elektroenergetycznej. Nowi prosumenci nadal będą się jednak mogli cieszyć dużymi oszczędnościami – szczególnie jeśli postarają się zwiększyć autokonsumpcję. Jest to natomiast znacznie łatwiejsze, jeśli instalacja fotowoltaiczna jest połączona z magazynem energii. Stąd chęć wsparcia poprzez program Mój Prąd 4.0 tego typu inwestycji.

Zalety magazynowania energii

Możliwość uzyskania dotacji na magazyn energii to świetna wiadomość dla każdego prosumenta, ponieważ jest to rozwiązanie, które ma wiele zalet. Magazyny energii:

 • umożliwiają zwiększenie autokonsumpcji energii, a tym samym minimalizują konieczność kupowania energii z sieci;
 • pozwalają na odzyskanie nawet ponad 90% nadwyżek prądu;
 • zwiększają oszczędności uzyskiwane dzięki fotowoltaice (brak „prowizji” za oddawanie nadwyżek energii do sieci i jej ponowne pobieranie);
 • tym samym pomagają skracać czas zwrotu nakładów na inwestycję w instalację fotowoltaiczną;
 • zapewniają większą niezależność od dostaw energii z zewnątrz, ponieważ mogą być używane jako awaryjne źródło zasilania;
 • po rozpoczęciu naboru do programu Mój Prąd 4.0 pozwolą na uzyskanie większej kwoty dofinansowania od państwa.

Do tej pory niewiele osób inwestowało w tego typu sprzęt przede wszystkim ze względu na korzystne warunki rozliczenia nadwyżek. Trzeba również przyznać, że zakup magazynu energii jest dość kosztowny, ale po przyznaniu dotacji z całą pewnością będzie to kwota znacznie łatwiejsza do zaakceptowania. Z całą pewnością Program Mój Prąd 4.0. wpłynie również na większe zainteresowanie tą technologią, co w konsekwencji doprowadzi do spadku cen magazynów.

Jak złożyć wniosek o dotacje na panele PV?

Mój Prąd 4.0 ma ruszyć jeszcze w pierwszym kwartale tego roku, choć dokładna data jego uruchomienia nie jest znana. Warto jednak przygotować się zawczasu, ponieważ akcja co roku cieszy się ogromnym zainteresowaniem. O przyznaniu dotacji decyduje kolejność złożonych wniosków, a w poprzednich latach nabór trzeba było zakończyć przed czasem ze względu na wyczerpanie środków.

Najprawdopodobniej w programie Mój Prąd 4.0 składanie wniosków będzie możliwe wyłącznie elektronicznie za pomocą Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD) dostępnego na stronie https://gwd.nfosigw.gov.pl/. W tym celu konieczne jest założenie konta na platformie. Zalogowanie się jest możliwe poprzez:

 • profil zaufany,
 • tożsamość elektroniczną dostarczaną przez bank,
 • e-dowód osobisty z aktywną warstwą elektroniczną.

Nie będzie już możliwości dostarczenia wniosku tradycyjnie (w formie papierowej), a wszelkie takie dokumenty będą automatycznie odrzucane.

Na platformie GWD można skorzystać z kreatora wniosków, wybierając opcję „Nowy wniosek o dofinansowanie”, następnie „Wniosek o dofinansowanie ze środków krajowych” i w końcu „Mój Prąd”. Do uzupełnienia wniosku potrzebne będą dane osobowe wnioskodawcy oraz informacje na temat instalacji fotowoltaicznej (lokalizacja, koszt całkowity, koszt kwalifikowany, moc instalacji, data przyłączenia). Zapewne podobnie jak w poprzednich latach trzeba będzie dołączyć zeskanowane dokumenty, takie jak:

 • faktury za dostawę i montaż instalacji,
 • dowody zapłaty faktury lub oświadczenia o dokonaniu zapłaty,
 • zaświadczenie OSD (Operatora Sieci Dystrybucyjnej) o montażu licznika, razem z numerem Punktu Poboru Mocy,
 • w przypadku instalacji wykonanej własnymi siłami – oświadczenie o samodzielnym montażu.

Status złożonego wniosku Mój Prąd 2022 najpewniej będzie można natomiast znaleźć na oficjalnej stronie programu (https://mojprad.gov.pl/). Ponadto automatyczne powiadomienie o przyznaniu dotacji wysyłane jest na podany we wniosku adres e-mail.

Flexipower Group pomoże złożyć wniosek o dofinansowanie

Chcesz zdobyć dotację do produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na własne potrzeby? Warto trzymać rękę na pulsie i czekać na oficjalne informacje dotyczące startu programu Mój Prąd 4.0. To również świetna okazja do uzupełnienia swojej instalacji PV o magazyn energii lub punkt ładowania samochodu elektrycznego, które pozwolą w przyszłości cieszyć się jeszcze większymi oszczędnościami z tytułu produkcji zielonej energii.

Flexipower Group od kilkunastu lat specjalizuje się w dostarczaniu nowoczesnych, ekologicznych instalacji energetycznych, w tym fotowoltaiki dla domu, firmy czy gospodarstwa. Pomaga również swoim klientom w uzyskaniu dotacji i stale monitoruje sytuację związaną z programami dofinansowania. Zapraszamy do kontaktu, jeśli interesują Cię montaż lub rozbudowa fotowoltaiki, a także instalacja magazynu energii lub ładowarki do samochodu elektrycznego. Pomożemy w doborze odpowiednich komponentów i w załatwieniu wszelkich formalności. Zadbamy również o to, abyś skorzystał ze wszelkich dostępnych form dofinansowania i odpowiemy na wszelkie pytania!

  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

  Lubimy wspierać Klientów w realizacji projektów związanych z branżą OZE. Napisz nam, w jaki sposób możemy pomóc.

  Skontaktuj się z nami tak, jak ci wygodnie – zadzwoń, wyślij wiadomość e-mail lub wypełnij formularz kontaktowy. Odpowiemy najszybciej, jak to możliwe.

  Kalkulator fotowoltaiczny Kalkulator pompy ciepła
  To top