Program „Agroenergia” – dotacje na odnawialne źródła energii dla rolników

Program „Agroenergia” to projekt Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach którego rolnicy mogą ubiegać się o dotacje i pożyczki na inwestycje służące budowaniu tak zwanej samodzielności energetycznej na obszarach wiejskich. Celem programu, oprócz poprawy jakości powietrza i klimatu jest zwiększenie niezależności, samowystarczalności oraz lokalnego bezpieczeństwa energetycznego. To kompleksowe wsparcie związane z ograniczeniem negatywnego wpływu działalności rolniczych na środowisko naturalne, którego wynikiem ma być zmniejszenie zużycia energii pierwotnej, surowców pierwotnych oraz zmniejszenie emisji CO2. Projekty finansowane w ramach „Agroenergii”, powinny uwzględniać przedsięwzięcia prowadzące do utworzenia nowych, odnawialnych źródeł energii na terenie Polski.

Jednym z takich źródeł są instalacje fotowoltaiczne dla rolników. Dotacjami objęte są projekty budowy instalacji i pomp ciepła, dzięki którym wyprodukowana energia będzie zużyta na własne potrzeby w minimum 25%. Przeznaczając dofinansowanie na fotowoltaikę, możesz zarabiać na wykorzystywaniu energii słonecznej i stać się samodzielnym producentem energii elektrycznej!

DLACZEGO WARTO INWESTOWAĆ W ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII?

Prowadzenie gospodarstwa rolniczego wiąże się z wysokimi kosztami utrzymania. Chcesz zredukować wydatki na energię elektryczną? Jedną decyzją możesz zmienić swoją działkę w inwestycję, być pełnoprawnym, niezależnym producentem energii i mieć realny wpływ na środowisko! Inwestycje w odnawialne źródła energii to gwarancja:

 • Redukcji kosztów za prowadzenie gospodarstwa i rachunków za energię elektryczną
 • 5 dodatkowych punktów przy ocenie wniosków dotacyjnych z PROW
 • Niższego podatku rolnego i 25% ulgi inwestycyjnej
 • Podniesienia wartości nieruchomości

WNIOSKI O DOTACJE NA ŹRÓDŁA ENERGII – WARUNKI SKŁADANIA I OTRZYMANIA

Realizacja programu „Agroenergia” jest przewidziana na lata 2019-2025. W tym celu NFOŚiGW przeznacza 80 mln na bezzwrotne dotacje i 120 mln na pożyczki. Oznacza to, że budżet całego projektu wynosi aż 200 milionów złotych! Obligatoryjna jest realizacja inwestycji z zakresu tworzenia odnawialnych źródeł ciepła i energii elektrycznej. Dofinansowanie może być także przeznaczone na inwestycje towarzyszące – projekt, budowę czy montaż.

Kto może być beneficjentem dotacji? Z dopłat może skorzystać rolnik indywidualny mieszkający w gminie od co najmniej 5 lat w miejscu, w którym znajduje się jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną, będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem, a także dzierżawcą nieruchomości, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha.

FORMY DOFINANSOWANIA – DOTACJE BEZZWROTNE I POŻYCZKI

Jedną z dwóch form dofinansowania w ramach programu jest dotacja, która może pokryć maksymalnie 40% kosztów kwalifikowanych. Na dopłaty bezzwrotne zostało przewidziane aż 80 mln złotych. Dofinansowanie w formie pożyczki może pokryć nawet 100% kosztów kwalifikowanych i wynosić od 100 tyś. do 2 mln złotych. Pożyczki udzielane są na maksymalny okres 15 lat, który jest liczony od momentu wypłaty pierwszej planowanej transzy pożyczki do planowanej ostatnie spłaty zaległości. Pożyczki w ramach programu nie podlegają umorzeniu.

RODZAJE PRZEDSIĘWZIĘĆ, KTÓRE PODLEGAJĄ FINANSOWANIU

W ramach programu „Agroenergia” przyznawane są dotacje na inwestycje w:

 • Nowe źródła ciepła i energii elektrycznej

Budowa nowych jednostek wytwórczych i podłączenie ich do sieci dystrybucyjnej, w której, aby produkować energię, wykorzystuje się energię ze źródeł odnawialnych, ciepło odpadowe i ciepło pochodzące z kogeneracji.

 • Przedsięwzięcia mające na celu zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych

Budowa, rozbudowa i modernizacja instalacji produkcyjnych lub urządzeń, prowadzące do zmniejszania zużycia surowców pierwotnych poprzez zastąpienie ich surowcami wtórnymi, odpadami lub prowadzące do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów.

 • Przedsięwzięcia mające na celu poprawę efektywności energetycznej

Technologie racjonalizujące zużycie energii elektrycznej i ciepła oraz zmiany technologiczne w istniejących obiektach i instalacjach.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYSTĄPIENIE DO PROGRAMU „AGROENERGIA”

Program „Agroenergia” i nabór do niego będzie prowadzony w trybie ciągłym, na bieżąco i aż do wyczerpania dostępnych środków. Terminy i sposób składania wniosków są określane odpowiednio w ogłoszeniach o naborze i regulaminie zamieszonych na stronie internetowej NFOŚiGW. Obecny nabór trwa od 08.07.2019 r. do 20.12.2019 roku. Składanie wniosków odbywa się drogą elektroniczną poprzez specjalny Generator Wniosków o Dofinansowanie. Dokumenty, które wpłyną po terminie, zostaną odrzucone. Podpisywanie umów będzie trwało do 2023 roku, natomiast środki zostaną wypłacone do roku 2025.

FLEXIPOWER GROUP – PROFESJONALNE INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE

Coraz więcej nowoczesnych gospodarstw rolnych jest zasilanych energią, która pochodzi ze słońca. Fotowoltaika to szansa i ogromna możliwość, aby rozwijać technologicznie swój biznes, a przy okazji oszczędzać duże sumy pieniędzy w skali roku. Chcesz postawić na czerpanie energii z odnawialnych źródeł? Korzystaj z energii słonecznej w swoim gospodarstwie i wybierz fotowoltaikę od FLEXIPOWER GROUP! Działamy w trosce o przyszłość Twoją i całego środowiska. Jesteśmy firmą, która od 2007 roku współpracuje z energią słoneczną i tworzy instalacje fotowoltaiczne przekształcające ją w energię elektryczną. Dzięki temu nasi klienci są samowystarczalni, niezależni od dostawców prądu oraz działają w zgodzie ze naturą, która ich otacza.

Zredukuj ilość wytwarzania szkodliwych substancji  w środowisku, w którym żyjesz. Teraz, dzięki dotacjom z programu „Agroenergia” jest to jeszcze prostsze! Dofinansowanie obejmuje instalacje fotowoltaiczne o mocy elektrycznej od 50 kWp do 1 MWp. FLEXIPOWER GROUP pomoże Ci uzyskać dotację, zapewni profesjonalną pomoc merytoryczną, montaż oraz serwis.

  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

  Lubimy wspierać Klientów w realizacji projektów związanych z branżą OZE. Napisz nam, w jaki sposób możemy pomóc.

  Skontaktuj się z nami tak, jak ci wygodnie – zadzwoń, wyślij wiadomość e-mail lub wypełnij formularz kontaktowy. Odpowiemy najszybciej, jak to możliwe.

  Kalkulator fotowoltaiczny Kalkulator pompy ciepła
  To top